Public Documents Details | National Medical Research Register
Directive For Receiving Application Of CTIL/CTX Involving First In Human Clinical Trial
Arahan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Bilangan 4 Tahun 2019 : Direktif Untuk Menerima Permohonan Lesen Import Percubaan Klinikal (CTIL) & Kebenaran Untuk Mengilang Produk Tidak Berdaftar Untuk Tujuan Percubaan Klinikal (CTX) Yang Melibatkan First In Human
Arahan di Bawah Peraturan 29 , Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah & Kosmetik 1984, Akta Jualan Dadah 1952